Usnesení staršovstva ze dne 16.9.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • S. farářka Jančušová z neznámých důvodů stáhla svou kandidaturu na místo faráře v ostravském sboru a taky s námi přerušila komunikaci, takže zatím neznáme její důvody. Sdělila tak br. f. Wranovi před jednáním na synodní radě, které mělo proběhnout 15. září. Starší byli tímto obratem zaskočeni a schválili, abychom s. Jančušové na její oznámení odpověděli s nabídkou osobní návštěvy.
  Vzhledem k vzniklé situaci se starší rozhodli vrátit se k myšlence osobních návštěv u možných kandidátů, které již vytipovali v dubnu.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s během konfirmačních cvičení, které by měly navštěvovat 3 dívky: Jitka Vlčinská, Pavlína Sikorová a Michaela Kluzová. Sboru budou konfirmandky představeny první říjnovou neděli a budou jim předány bible.
 • Rozhovor se zástupci mladší mládeže B. Grollem a E. Krupovou. Staršovstvo diskutovalo s mládežníky nad problémy, se kterými se skupinka potýká a snažili se najít řešení. Mládežníci chtějí zachovat schůzky v pátek, který se jeví jako jediný vhodný termín, to ale koliduje s postojem br. f. Wrany, který by měl rád páteční večery volné, ale je ochoten vypomoci s vypracováním biblického programu. Po odchodu br. f. Mazura si mládež řídila své schůzky víceméně sama a tuto praxi by rádi změnili. Proto je potřeba hledat někoho, kdo by tuto skupinku vedl a zastřešoval. Jako možné řešení staršovstvo schválilo oslovit seniorátní pracovnici pro mládež Evu Urbanovou ze Suchdolu s prosbou o výpomoc.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Přípravy na konvent 24.10.2009 v 9 hod. v Přerově: delegáti našeho sboru jsou: br.f. Wrana, R. Kimmel, J. Hašková, J. Drozdová.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Zasíťování oken ve věži kostela bylo provedeno.
 • Oprava dvorku za domem č. 3 – tato oprava je zadána Ostravským stavbám. Měla by začít ještě v září. Přišla i cenová nabídka na zhotovení plotu.
 • Ladění varhan proběhne v říjnu.
 • Schváleno pojištění kostela u Hasičské pojišťovny, tak jak to navrhla SCEAV.
 • Stavebně–historický průzkum kostela ukázal, že zřejmě se i do budoucna bude potřeba větší množství oprav. Práce se budou dělit mezi nás a SCEAV.