Usnesení staršovstva ze dne 15.4.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání kazatele: na náš inzerát uveřejněný na Slovensku přišly dvě odpovědi. Staršovstvo schválilo, aby oba zájemci byli dle standardního postupu pozváni k představení se ve sboru.
  • Informace br. f. Wrany, že je možné, že bude muset od září administrovat sbor v Českém Těšíně, proti čemuž se starší rázně ohradili. Nesouhlasný dopis k této možné situaci bude odeslán seniorátnímu výboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • Konfirmační slavnost proběhne 31.5.2009 – konfirmandi jsou Michael Skotnica, Michael Sabó, Tomáš Rajdus a Šárka Ambrosová. Rozhovor se staršovstvem proběhne na schůzi 13. 5. 09.
  • Situace kolem mladší mládeže – starší by rádi pozvali na červnovou schůzi staršovstva vedení mladší mládeže, aby společně hledali řešení, jak tuto situaci řešit.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Byl schválen plán investic na letošní rok.
  • Kostel a fara je už definitivně majetkem našich obou sborů, s podmínkou, že jako majitelé se zavazujeme užívat nemovitosti nekomerčně ve veřejném zájmu pro účely církevní a kulturní, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám. Starší schválili návrh, nechat si tuto formulaci a její chápání vysvětlit právníkem.