Lednové staršovstvo (15.1.2020)

  • Na úvod starší vyslechli zamyšlení nad Žalmem 4,4 načež schválili zápis z minula a seznámili se s korespondencí.
  • Jako obvykle se informovali pastoračních návštěvách. Probíhají také dvě přípravy na křest a jedna na svatbu.
  • Staršovstvo chce dále pokračovat v rozhovoru o večeři Páně, takže znovu bude zvát hosty. V další liturgické věci se starší shodli, že již preludium je součást bohoslužby.
  • Započaly přípravy na Výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 29. března.
  • V květnu by měla proběhnout okrsková presbyterní konference.
  • Starší se zabývali také vzájemnou spoluprací se Slezskou církví a potřebou vzájemné informovanosti.
  • Starší se také zabývali obrysy připravovaného rozpočtu – nejdůležitějšími investicemi i možnostmi navýšení výnosů.
  • Proběhly úvodní rozhovory s potenciálními spolupracovníky v oblasti přípravy stavebních projektů. Je zapotřebí odborně posoudit stav střechy kostela, která potřebuje vyspravit. Také budeme hledat vhodné řešení vlhké zdi v klubovně.