Usnesení staršovstva ze dne 14.9.2016

  • Od září nastoupil Pavel Šindler jako druhý farář sboru.
  • Schůze staršovstva i dalších sborových aktivit se jako praktikant účastnil Jan Lavický (do 25.9.).
  • Probíhají předkřestní přípravy (šest zájemců).
  • Dětského tábora se účastnilo 29 dětí a 10 vedoucích.
  • Další běh konfirmační přípravy nebude zahájen, ale nadále se bude každý čtvrtek scházet po-konfirmační skupinka.
  • Nedělní školu budou letos vyučovat: Petra Waloschková, Marta Machová, Josef Grendziok a Jiří Friedrich.
  • Návštěvy ve středisku Diakonie bude mít na starosti br. f. Šindler, který je převezme po br. f. Aleši Wranovi. Termín převzetí bude upřesněn.
  • Staršovstvo projednalo změny Církevního zřízení ČCE, které budou předmětem konventu 15.10.2016.
  • Hledá se realizační tým pro Listopadání. Také bude zřízena kasička na příspěvky, které budou letos obzvláště potřeba.