Usnesení staršovstva ze dne 14.6.2017

  • Na úvod se starším představila Eliška Šlahařová (která byla následující neděli pokřtěna).
  • Oba faráři pověděli o vykonaných návštěvách i předkřestní přípravě.
  • Br. Josef Grendziok se dál bude nadále zapojovat do služby vítání a čtení.
  • Starší dostali za domácí úkol prostudovat materiály Co by měl vědět každý presbyter.
  • Sbor se od července zapojí do projektu Otevřené chrámy, který organizuje Ostravsko-opavské biskupství. Cílem je zpřístupnění kostelů v Moravskoslezském kraji. Náš kostel bude otevřen v soboty a neděli mezi 14. a 18. hodinou (s vyškolenými průvodci). Tento projekt je financován z dotace Moravskoslezského kraje a rozpočtu ostravsko-opavského biskupství.
  • Během XXV. Listopadání poslouží slovem br. f. Joel Ruml.
  • Starší se zabývali návrhem na změny času bohoslužeb v období letního času. Bude proveden průzkum mezi účastníky bohoslužeb.
  • Starší mají přes prázdniny za úkol přijít s nápady na projekt, který by mohl být financován z církevních grantů na podporu rozvoj sborů, diakonické práce či táborů pro děti a mládež.
  • Starší se zabývali zabezpečením společných prostor sborového domu a vestibulu fary. Zamítli návrh na instalaci kamerového systému, ale budou se zabývat zajištěním dveří.
  • Bylo schváleno vybudování nových elektrických rozvodů pro kuchyňku v Třanovského sále.
  • Starší schválili žádost o úlevu na nájmu obecně prospěšné společnosti Moment provozující v našich prostorách dobročinný obchůdek. Důvodem je rekonstrukce Českobratrské, která má negativní vliv na výši tržeb. Z důvodu opravy ulice bude od července znemožněn vstup do kostela hlavním vchodem.