Usnesení staršovstva ze dne 14.5.2014

Setkání s konfirmandy a katechumeny
První částí programu schůze staršovstva bylo setkání s katechumenkou a konfirmandy, kteří letos zakončují svůj dvouletý cyklus. Setkání proběhlo v sále Třanovského i za účasti několika rodičů. Zkoušeni nebyli jen konfirmandi, ale i ostatní přítomní. Každý si vylosoval jednu otázku, nicméně se odpovídalo po případné konzultaci vždy za skupinku (konfirmandi, staršovstvo, rodiče).
Katechumenka: Marie Sabóová. Konfirmandi: Viktorie Řimánková, Mikuláš Řimánek, Pavlína Sikorová, Marie-Luisa Kosowská, Eliška Vlčinská, Ester Holibková, Mariana Ochodková.

I. PERSONÁLNÍ:

 • Staršovstvo bylo seznámeno s pastorační prací s. f. Jelinek v období od minulé schůze a s návštěvami, které vykonali další presbyteři.
 • Hledání druhého kazatele pokračuje, je plánována schůzka s potenciálním kandidátem.

 II. ORGANIZAČNÍ:

 • Partnerství
  • Sestra Jana Grollová seznámila staršovstvo s novými informacemi z partnerských sborů.  
  • Vyřídila pozdravy ze sboru v Purley a informovala staršovstvo o jejich chystané návštěvě u nás (o 1. listopadové neděli). 
  • Zástupci sboru v Dessau přijedou na víkendovou návštěvu v termínu 14.-16. 9. 
  • Bylo připomenuto konání týdne mládeže ve Speyeru v létě 2015.
  • Anketa na téma konference – provede se průběžné vyhodnocení.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Sestra Krupová koordinuje odvoz části nábytku z věže, který byl nabídnut potřebným. Následně bude objednán kontejner k odvozu zbývajícího nábytku. 
 • Přestěhování věcí z mezipatra do sklepa – ve sklepě byl zjištěn výrazný nárůst vlhkosti a vznik plísně, což neumožňuje nastěhování věcí. Bude zajištěno lepšího odvětrávání místnosti a odstraněna plíseň. Nadále se bude sledovat, jaká je vlhkost, poté se rozhodne, co dále.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s výsledky požární kontroly kostela a z ní vyplývajících požadovaných úprav. Za nedostatky byla každému sboru udělena pokuta 10 000 Kč a poplatek 1 000 Kč za správní řízení. Na odstranění závad pracuje firma, která se zřekla nároku na odměnu.
 • Na základě kontroly hasičů bude nutno odstranit z věže také lešení (seniorátní), které překáží v únikové cestě. Staršovstvo schválilo, že seniorát bude dotázán, zda můžeme lešení zlikvidovat, pokud ano, bude nabídnuto k odvozu (dřevo na podpal a železo do sběru).
 • Vzhledem k nepotřebnosti bude odstraněno plynové topení z kostela.
 • Oprava balkonu na faře: Z variant předložených stavební firmou staršovstvo vybralo variantu, která obnáší opravu balkonu a fasády soklu domu.
 • Farářský byt – přípravou projektu výměny elektroinstalace bude pověřen br. Kalíšek.