Usnesení staršovstva ze dne 14.5.2008

Personální oblast

  • hledání nového kazatele – podáme inzerát do dvou církevních časopisů na Slovensku. Mimo to oslovíme vikáře, kteří jdou na vikariát.

Organizační oblast

  • schváleno, že br. Michael Waloschek může být příležitostně osloven, aby vedl bohoslužby.
  • sborové dopisy se zasílají bývalým kazatelům a členům, kteří již nemohou docházet na bohoslužby a požádali o to. Bude se zasílat také do partnerských sborů – do dvou v obálce, do ostatních elektronicky.
  • proběhla diskuse o zredukování nedělní školy na dvě skupiny z důvodu nedostatku učitelů pro „malou NŠ“. Většinové doporučení staršovstva však je: udržet malou NŠ a eventuálně spojit dvě větší skupiny.

Hospodářská oblast

  • chystáme koupi bytu v domě č. 6 – zde bude následně nutno opravit topení, podlahy. Po opravách, pokud nebude ještě druhý kazatel, nabídneme tento byt na školní rok jako podnájem studentům–křesťanům, kteří by se účastnili sborového života mládeže.
  • prostory po All Electronics musíme vyprázdnit za asistence notáře, zbylé předměty brigádnicky přemístíme do místa prozatímního uskladnění, abychom mohli prostor znovu pronajmout.
  • chystáme opravu dvorku za domem č. 3.