Usnesení staršovstva ze dne 14.3.2012

ŽÁDOSTI O KŘEST

 • Staršovstvu se v krátkém rozhovoru představily dvě žadatelky o křest, Hana Doubravová a Michaela Vilhelmová (křest i pro dceru Karolínu). Křty schváleny i s termínem – Velikonoční neděle.

I. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:

 • Hledání nového kazatele – pracovní skupinka mající na starosti hledání kazatele seznámila presbytery s výsledky své práce – 2 potenciální zájemci; schváleno odsunutí dalšího rozhodování v této věci na příští schůzi kvůli lhůtě, kterou si na rozmyšlenou vyžádal jeden z kandidátů.
 • Žádost o delegovaný křest vzata zpět – staršovstvo vzalo na vědomí
 • KPPOP – (kurz pro přípravu ordinovaných presbyterů) – staršovstvo vydalo v případě J. Grendzioka, jenž projevuje již delší čas vážný zájem, doporučující stanovisko. Dále se shodlo na tom, že by bylo vhodné upozornit členy sboru na kurz krátkou anotací ve zpravodaji.
 • Seminář pro ordinované presbytery – zúčastní se s. Vlčinská.

II. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

 • Příprava výročního sborového shromáždění
 • Sborové neděle pro další měsíce 13.5. – hosté ze Světového luterského svazu (3-4, možná více) budou pozváni k povídání 10.6. – Pavel Smetana – program zatím neupřesněn
 • Noc kostelů (1.6.) – někteří z presbyterů přislíbili pomoc s organizací, zveme i další ochotné ze členů sboru.
 • Dotazník SLS (Světový luterský svaz) – sbor je m.j. ochoten přijmout účastníky, zajistit oběd a pro odpoledne připravit procházku.
 • Partnerství – presbyteři byli v krátkosti seznámeni s výsledky schůzky konané 9.2. (ohlédnutí za historií, výhled na partnerskou konferenci v USA 2013), další schůzka se bude konat po Velikonocích
 • Varhaničení – br. f. Hána již nechce při bohoslužbách hrát. T. Novotný je dlouhodobě nemocen, proto byli osloveni S. Mach, M. Skotnica, P. Krupová a M. Kluzová. Pro případy pohřbů je k dispozici M. Pluhařová.
 • Seniorátní den v Orlové (23.6.) – prosbu o příspěvek ve formě materiální (občerstvení).
 • Diakonie – br. Skotnica informoval o aktuálních problémech střediska – málo finančních prostředků, objekt na Karpatské není finančně zajištěn, platy osekané o odměny + propuštění několika lidí, čeká se na rozhodnutí o případném opětovném spuštění některých projektů.

III. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

 • Dary pro příští rok – celkem bylo pro tyto účely alokováno 80.000,- Rezerva 10.000,- na sociální výpomoc
 • Topení v kostele Schválen návrh na investici ve výši 187.000,- dle cenové nabídky fy Sefen. Na realizaci se domluvíme také se sborem SCEAV.