Usnesení staršovstva ze dne 14.10.2015

  • Sestra farářka a sestry Cholevová, Jelínková a Hašková seznámily starší s pastoračními návštěvami, které vykonaly. Sestra farářka seznámila starší se zájemci, kteří absolvují předkřestní přípravu a předmanželskou přípravu.
  • Starší dlouze debatovali o dvou kandidátech na kazatele a nakonec odsouhlasili, aby kandidátem na místo druhého faráře byl Pavel Šindler.
  • Br. Friedrich informoval o situaci v Diakonii a změně ve středisku Náruč.
  • Starší odsouhlasili konání večerních bohoslužeb vždy třetí neděli v měsíci od 19:30.
  • Synodní rada zaslala na sbory výzvu pro dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do práce v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách.
  • Sanace soklu kostela v hodnotě 472.000 Kč byla dokončena. Z krajského úřadu jsme obdrželi dotaci ve výši 236.000 Kč. Od magistrátu jsme na opravu soklu a hlavního lustru dostali 200.000 Kč.
  • Staršovstvo schválilo sponzorský dar ve výši 6000 Kč na organizaci charitativního koncertu pro diakonii a děti z dětských domovů 12. prosince ve Frýdku-Místku, který organizuje br. Grendziok.