Usnesení staršovstva ze dne 14.1.2015

 • Sestra Iva Pellarová oznámila staršovstvu, že se z rodinných důvodů stěhuje do Prahy a odchází tak z ostravského sboru, a poděkovala za čas strávený v našem sboru. První a zároveň jedinou náhradnicí do staršovstva zůstala sestra Rajdusová. Vzhledem k tomu, že funkční období staršovstva je ještě dva roky, bude zapotřebí zvolit náhradníky.

 • Sestra farářka informovala staršovstvo o chystané cestě na farářský seminář v SRN (Lutherstadt Wittenberg) v termínu 28. 2. – 14. 3., pohřební zástup zajistí f. Mojmír Blažek z Českého Těšína.
 • Staršovstvo schválilo termín výročního sborového shromáždění 22. 3. 2015.
 • Noc kostelů proběhne v pátek 29.5. Hledáme dobrovolníky, protože letos je organizace na nás!
 • Sborový výlet – staršovstvo schválilo termín 23.5.
 • Sbírka z první únorové neděle bude určena středisku Diakonie; v červnu v rámci dne Diakonie bude uspořádána mimořádně další sbírka s týmž určením.
 • Sestra farářka seznámila staršovstvo s děním v ostravské ekuméně. Kromě pravidelných setkání farářů (čtyřikrát ročně) se každoročně konají alianční týdny modliteb. Také se diskutuje společná akce v rámci Husovských slavností v tomto roce (s CČSH). Sestra farářka také dochází do Domova pro seniory Kamenec, kde se střídá s farářem SCEAV.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu, jak jej připravil rozpočtový výbor a především s plánem oprav a investic. 
 • Staršovstvo schválilo podmínky pronájmu bytu na HN6, který se uvolní pro přestěhování sestry farářky na faru.
 • Staršovstvo schválilo příspěvek pro Samuela Macha na jeho vzdělávání v Semináři církevní hudby Evangelické akademie.
 • Sanace kamenného zdiva kostela – probíhají jednání ohledně grantů.
 • Lustry v kostele – restaurátorská dílna bude požádána, aby připravila minimalistický rozpočet na opravu jen hlavního lustru.