Usnesení staršovstva ze dne 13.6.2012

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání nového kazatele – staršovstvo vzalo na vědomí informaci o termínu návštěvy Jana Tkadlečka (uskuteční se 30.9.2012) a tématu Co nás tíží?, o němž bude povídat a které vychází z ankety u nich ve sboru. Další faráři nebudou do té doby osloveni.
 • Lubomír Hána oslaví v září, dá-li Pán, 90. narozeniny, připomeneme si to po bohoslužbách 16. září
 • Nemocenská a dovolená s. f. Jelinek – sestra farářka informovala staršovstvo o chystané týdenní nemocenské (počínaje 18. 6.) a následné třítýdenní dovolené

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Sborové dny pro následující období
  2.9. – děti a mládež budou povídat o prázdninových akcích, oběd se zajistí operativně později
  30.9. – Tkadlečkovi (viz výše)
  14.10. – Neděle seniorů (pravděpodobně přijede br. f. Ludvík Klobása)
 • Termín další schůze staršovstva – byl schválen náhradní termín 5.9.
 • Noc kostelů (1.6.) – feed-back: Účast vyšší než loni, přišlo 680 lidí. V souvislosti s prohlídkami věže bylo zjištěno, že zvony a zvláště nosná konstrukce a další ocelové prvky jsou dosti rezivé. Bude projednáno se SCEAV a bude pozván zvoník pro odborné posouzení stavu a návrhu případného dalšího řešení.
 • Financování sborových výletů – Jana Grollová podala informace o přípravách letošního sborového výletu. Připomenula historii a smysl pořádání výletů. Po diskusi se staršovstvo usneslo, že pro příště bude stanoven závazný termín pro přihlášení, kdy se rozhodne, zda se výlet uskuteční či nikoli. Při prvním objednávání se bude poptávat malý autobus s možností k domluvenému datu zcela zrušit či objednat větší.
 • Partnerství – přípravy na konferenci v Hartfordu (27.7-4.8.2013). Staršovstvo schválilo návrh na vyslání Ewy Jelinek na Partnerskou konferenci formou služební cesty. Byla připomenuta nutnost připravit v následujícím období pozvání na konferenci konanou za 3 roky u nás.
 • Středisko Diakonie – byl zdůrazněn problém AD Debora.
 • Žádost sestry Vlčinské o souhlas s vedením bohoslužeb v jiném sboru – staršovstvo vydalo sestře Vlčinské souhlas pro všechny budoucí případy

III. HOSPODÁŘSKÉ

 • Webové stránky – během prázdnin by měly být vytvořeny nové, prozatím byl vytvořen profil sboru na Facebooku.
 • Převedení volných sborových financí na spořící účet – byla vybráno a schváleno řešení s využitím služeb mBank