Usnesení staršovstva ze dne 13.5.2015

  • Staršovstvo bylo seznámeno s pastoračními aktivitami s. farářky a o návštěvách, které vykonali ostatní presbyteři pravidelně navštěvující několik členů sboru.
  • Nově zvolení náhradníci do staršovstva složili slib 31.5. v Suchdole nad Odrou.
  • Staršovstvo schválilo příspěvek 1000 Kč na přípravu Husovských slavností v Ostravě.
  • Staršovstvo se zabývalo podnětem týkajícím se vyrušování dětí při bohoslužbách.
  • Sborem SCEAV jsme byli informováni o opravě balkonu ve 2. patře domu HN4.
  • Byly schváleny společné sazby za pronájem kostela domluvené se SCEAV.
  • Oba sbory pokračují v rovnoměrném přerozdělení úkolů a pravidelných činností vyplývajících ze spoluvlastnictví kostela a fary.
  • Z finančních výsledků za 1. čtvrtletí vyplývá, že příjmy neodpovídají plánu.