Usnesení staršovstva ze dne 13.5.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • V úvodu schůze proběhlo představení konfirmandů staršovstvu – Šárka Ambrosová, Michael Skotnica, Michal Sabóo a Tomáš Rajdus – a krátký rozhovor se staršími.
  • Seniorátnímu výboru byl zaslán vysvětlující dopis o vedení ostravské sborové kartotéky; rovněž nesouhlasný dopis o případné administraci br. f. Wrany sboru v Českém Těšíně. Dostali jsme odpověď br. seniora Červenky, kde vysvětluje, že SV počítá v případě nutnosti se dvěma administrátory a to s prvním administrátorem – Š. Jančou a druhým administrátorem – br. f. Wranou.
  • Hledání kazatele: byl se představit br. Zazrivy; na 14. 6. je plánováno představení s. f. Jancušové.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • Další schůze staršovstva bude v pondělí 15.6. v 18.00, protože členové SV se chtějí setkat se členy staršovstva.
  • Delegace, která se zúčastnila slavnosti u příležitosti zrekonstruování kostela ve Speyeru, přivezla pozvání na partnerskou konferenci v r. 2010.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Je třeba uzavřít nové pojistné smlouvy na kostel a faru.
  • Zástupci městského obvodu a ÚHAMO nám doporučují nechat si vypracovat stavebně-historický průzkum kostela ve formě, ve které by mohl být podkladem v žádosti o dotace – schváleno.
  • Je třeba zasíťovat 8 oken ve věži proti holubům.