Usnesení staršovstva ze dne 13.2.2013

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání druhého kazatele. Jan Lukáš – skupinka mající na starosti hledání faráře navštívila br. faráře a setkala se s příznivou odezvou, ze vzájemné diskuse vyplynul vážný zájem br. f. o místo v Ostravě, rodina je ochotna přijet v první březnovou neděli, účastnit se bohoslužeb a neformálně si pohovořit.
  Proběhla také diskuse o tom, zda hledáme (obecně) prvního kazatele či druhého. Staršovstvo se usneslo, že do jednání s tím kterým kandidátem se půjde již s konkrétní nabídkou, která se ale může případ od případu lišit (podle zkušeností kandidáta a také domluvy se sestrou farářkou).

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Situace dětí ve sboru – s. farářka prezentovala staršovstvu aktuální
  situaci a výhled do několika dalších let (nedělní škola, dorost, konfirmační cvičení) včetně toho, kdo bude do jednotlivých skupinek pravděpodobně spadat. Z uvedeného bylo patrné, že dle kartotéky bude mít sbor brzy málo dětí. Sestra farářka uvedla několik možností, jak se toto pokusit změnit: náboženství ve školách, karneval, pořádání paranáboženských aktivit.
 • Výroční sborové shromáždění. Staršovstvo schválilo aktualizovaný seznam členů s hlasovacím právem.
  Staršovstvo také schválilo změnu času konání bohoslužeb při výročním sborovém shromáždění na 8.30.
 • Velkopáteční bohoslužby s přenosem ČT. Staršovstvo vzalo na vědomí, že SCEAV umožní konání našich bohoslužeb v odpoledním termínu v kostele tím, že nebude mít své a doporučí případně účast na našich.
  Naše bohoslužby budou tento den výjimečně jen v odpoledním čase (a v kostele), dopolední nebudou – doporučí se návštěva odpoledních.
  Schváleno rozeslání pozvánky na Velkopáteční bohoslužby do okolních sborů.
  Vítací služba bude doporučovat příchozím, aby si sedali dopředu.
 • Kostel pro všechny – br. farář prezentoval staršovstvu krátký komentář k této aktivitě. Poslední dva koncerty se nekonaly z důvodů finančních potíží na straně vystupujících / organizátorů. Jedná se o akce, která mají několik negativ – určité (sice malé) náklady pro sbor, nejistá, obecně spíše malá účast a mezi členy sboru není o koncerty moc velký zájem. Staršovstvo se přesto usneslo, že i letos se 3-4 koncerty uskuteční.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Rozpočet na rok 2013 – Staršovstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu, sestaveným rozpočtovou skupinkou. Rozpočet byl schválen.
 • Nájemní prostory – O.p.s. Žebřík pokračuje v úpravách prostor a chystá otevření prodejny v dubnu.
 • Dopis ze seniorátního výboru k problematice soběstačnosti sborů – staršovstvo se zabývalo otázkami, které stojí v dopise SV a formulovalo na ně odpovědi.