Usnesení staršovstva ze dne 13.2.2008

Personální oblast

 • Hledání nových kazatelů je zatím bez odezvy, budou rozeslány další zvací dopisy s prezentačním CD.
 • Br. f. Wranovi vyprší příští rok mandát a chce se ucházet o znovuzvolení farářem v ostravském sboru.
 • Farář i jiní presbyteři informovali, jaké pastorační návštěvy vykonali v období od minulé schůze.
 • Marcela Jeřábková požádala o křest dítěte – splnila podmínky křestní přípravy.

Organizační oblast

 • Příprava výročního sborového shromáždění; byl sestaven seznam členů s hlasovacím právem – asi 150.
 • Starší se zabývali otázkou ze strany rodičů malých dětí – zda nás ruší při bohoslužbách. Jsme rádi, že děti mezi námi jsou, míru jejich rušení necháváme na posouzení rodičů.
 • 25. 5. bude mít SCEAV bohoslužby v kostele rámci Dechovkového festivalu, proto budeme mít bohoslužby v sále Třanovského.
 • 31. 5. se uskuteční sborový výlet do Vlkolince u Ružomberoku – bude to výlet jednodenní, s cenovým odhadem cca 400 – 500 Kč na osobu.

Hospodářská oblast

 • Proběhla schůzka s br. Orawskim a byl vypracován seznam oprav ve sborovém domě podle důležitosti.
 • Byl schválen rozpočet na r. 2008 jako vyrovnaný, ale nemáme rezervy na vytvoření fondu oprav. Proto se starší se dohodli, že každou investici budou projednávat a rozhodovat o ní zvlášť, vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen v obecné rovině.
 • Ve firmě All Electronics, která sídlí ve sborovém domě, došlo ke změnám, kdy pro potíže v ústředí se chce ostravská pobočka osamostatnit.