Usnesení staršovstva ze dne 13.11.2013

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání druhého kazatele
  Skupinka mající na starosti hledání kazatele v průběhu října oslovila další kandidáty dle dříve schváleného seznamu – odmítli, protože již mají domluvenou službu jinde. Budou osloveni 2 další kandidáti.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Ruční zvonky
  Skupinka, která má přípravu projektu na starosti, navštívila Kateřince a seznámila staršovstvo s tamními zkušenostmi. Skupinka nejprve sestaví projekt pro staršovstvo, jaký by byl smysl této aktivity pro sbor a kdo ze sboru by se jí asi účastnil.
 • Informace o práci s dětmi
  Sestra f. Jelinek seznámila presbytery s tím, jak pokročila v plánování setkávání maminek s dětmi.
 • Partnerství – příprava na konferenci 2016
  Proběhla schůzka lidí zapojených v partnerství a zájemců o přípravu konference v roce 2016. Staršovstvo bylo informováno o podrobnostech z této schůzky:

  • Byl stanoven předběžný termín konference: 30. 7 – 6. 8. 2016
  • Byl stanoven okruh desíti pracovních témat – pro každé se hledá osoba, která by garantovala jeho plnění
  • Je zapotřebí sestavit organizační tým a téma konference – k tomuto účelu bude zřízena emailová adresa, provede se „burza nápadů“
  • Další schůzka proběhne koncem ledna, kde by se analyzovala burza nápadů, stanovilo by se téma
 • Středisko Diakonie
  Staršovstvo bylo informováno o probíhajícím procesu sloučení středisek v Ostravě a Příbore.
 • Vítání hostů v průběhu bohoslužeb
  Staršovstvo diskutovalo otázku přivítání hostů (z řad politiků) na bohoslužbách, k věci nepřijalo konkrétní usnesení. Politickou agitaci při bohoslužbách však rozhodně odmítáme.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Rozhovor o samofinancování
  Staršovstvo prodiskutovalo první polovinu otázek, které byly dodány jako podklad pro diskusi a rozhodování o samofinancování.