Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2019

  • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
  • V září by měly proběhnout ještě dvě besedy na téma Večeře Páně a starší se tedy dohodli, že mimořádné sborové shromáždění bude lépe svolat až na říjen (20.10.). 
  • Br. Libor Janča informoval o aktuálním dění v Diakonii.
  • Byt na Husově nám. 6, který se na konci května uvolnil, bude nejprve rekonstruován a teprve potom nabídnut k pronájmu.
  • Proběhla reklamace lepivých lavic v kostele a firma přislíbila opravu (17.6.).
  • Hanka Vlčinská prezentovala starším přehled všech zvláštních fondů sboru, na kterých k 1.6. bylo 568 754 Kč. Starší schválili vytvoření rezervního stavebního fondu. Tento fond bude sloužit pro financování rozsáhlejších plánovaných či havarijních oprav. Běžná údržba se bude nadále financovat z provozních prostředků podle rozpočtu. Po prázdninách starší upřesní počáteční vklad, způsob doplňování a kritéria pro čerpání. 
  • Rekonstrukce presbyterny na multifunkční místnost je ve fázi získávání cenových nabídek na sanaci podlahy.