Usnesení staršovstva ze dne 12.5.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání druhého kazatele: opět se sejde skupina k novému vytipování kandidátů

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • sborový den 5. září bude zaměřen na seniory, kteří se již nemůžou pravidelně účastnit nedělních bohoslužeb; nabídneme jim možnost dovozu i odvozu dle individuálních potřeb
  • sestavování nového staršovstva – požádáme také členy sboru, aby navrhovali kandidáty
  • informace ze schůze dozorčí rady Střediska Diakonie – Diakonie děkuje za sbírku šatstva, Domovinka pro seniory v současné době není vytížena.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Bezúplatným převodem jsme dostali do vlastnictví i farní zahradu, 13 let trvající jednání jsou dotažena do konce – zatím bude ponechána bez úpravy, časem – snad na podzim – by mohla proběhnout brigáda na její zatravnění.
  • Nabízíme byt 1 + 1 ve sborovém domě; případní zájemci se mají hlásit u s. Vlčinské.