Usnesení staršovstva ze dne 12.4.2017

  • Starší se na své schůzi setkali s novými členy sboru – Patricií Solanskou a Tobiášem Czekajem.
  • Ustanovení presbyterů a náhradníků proběhne na bohoslužbách 11.6.2017.
  • Nově zvolené staršovstvo (na období 2017-2023 si připomnělo obsah své práce a zvolilo kurátora (Michael Waloschek), předsedu staršovstva (Ewa Jelinek), místokurátora (Danie Mach) a zapisovatele (Elvíra Krupová, Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová).
  • Starší se také seznámili s jednotlivými službami ve sboru a jejich obsazením.
  • V záři by měl ve sboru působit praktikant Benjamin Roll.
  • Staršovstvo souhlasilo, aby Josef Grendziok znovu absolvoval kurz pro výpomocné kazatele (od září).
  • Velkou diskusi, která bude pokračovat na příští schůzi, starší věnovali křtu nemluvňat a členství rodičů ve sboru. Křty nemluvňat se provádějí „na víru rodičů“, mladší děti s vědomím rodičů nebo zákonných zástupců a starší děti na základě svého vlastního vyznání.
  • Na jubilejní Listopadání jsme získal grant ve výši 70 800 Kč.
  • Byla schválena výměna kopírky formou pronájmu zařízení.
  • Bezbariérový vstup do kostela není možné realizovat pomocí lyžin, protože přístupné schody jsou příliš vysoké a příkré.