Usnesení staršovstva ze dne 11.6.2008

Personální záležitosti

 • Bylo schváleno, že 14. 9. 2008 uspořádáme sborové shromáždění,které by starším potvrdilo mandát na hledání kandidáta pro druhé farářské místo.
 • Hledání druhého faráře – byl otištěn inzerát na Slovensku – v novinách luterské církve „Posel z Tatier“.
 • vikáři příštího ročníku vikariátu budou osloveni po sborovém shromáždění a dopisy budou zaslány na sbory, kam nastoupili na vikariát.
 •  na inzerát se přihlásil br. f. Pavel Sikora. Starší schválili, aby byl pozván ke kázání, diskusi se sborem a staršovstvem na neděli 21.09.2008.
 • Br. farář souhlasil s požadavkem starších, aby se v ohláškách hlásil důvod v případě jeho nepřítomnosti na bohoslužbách.

Organizační záležitosti

 • Nedělní škola – skupina nejmenších dětí zůstává zachována, školní skupiny budou dočasně sloučeny.
 • Staršovstvo podpořilo návrh na konvent ve znění: Konvent schvaluje tento návrh: Synod ukládá synodní radě, aby k již připravovanému projektu supervize kazatelů nechala aspoň jako doplnění vypracovat projekt duchovní formace kazatelů (např. ve formě dlouhodobého vedení zkušeným farářem, ve formě duchovních cvičení apod.)

Hospodářská záležitosti

 • Byl schválen roční příspěvek ve výši 5.000,- na fond Kmotrovství.
 • Uprázdněné podnikatelské prostory budou pronajaty firmě Repronis.
 • Koncem července se uvolní byt ve sborovém domě druhém patře, kde je následně třeba provést rekonstrukci topení a elektroinstalace. Staršovstvo rozhodlo, že budeme hledat zájemce, který by byl aktivním evangelíkem, a zaplatí měsíční nájem 4.000,-.
 • Plánujeme opravu dvora za domem č. 3 – problém je v tom, že je téměř nemožné sehnat stavební dozor.