Březnové staršovstvo (11.3.2020)

 • Po biblickém úvodu a schválení zápisu z minulé schůze se starší se seznámili se sborovou korespondencí. Byl v ní i dopis od synodního seniora Daniela Ženatého na téma bohoslužeb v době epidemie. V té době bylo ještě možné shromažďování 100 lidí, tak starší plánovali bohoslužby zachovat.
 • Sestra farářka a další presbyteři se informovali o pastoraci.
 • V části liturgicko-teologické se hodnotila praxe vysluhování Večeře Páně ze samostatných kalíšků.
 • Velkou část schůze pak zabrala příprava výročního sborového shromáždění, které se mělo konat poslední březnovou neděli. Byly schváleny zprávy o životě a o hospodaření sboru včetně účetní uzávěrky a rozpočtu.
 • Starší se zabývali podnětem, aby na sborové shromáždění byla zařazena diskuse o dvou farářských místech. Po krátkém jednání výraznou většinou potvrdili zachování dvou farářských míst.
 • Také byla řeč o připravovaných oslavách výročí sboru, na něž jsou vytištěny pozvánky (v naději, že se uskuteční).
 • Komponovaný pořad z díla Komenského byl přesunut na později.
 • Z Diakonie se nám dostalo pozvání na den otevřených dveří a poděkování za finanční podporu, díky které mohlo začít fungovat středisko Náruč.
 • Úklid kostela měl proběhnout 28.3.
 • Starší schválili žádost organizátorů Listopadání o pokrytí schodku hospodaření z minulého roku ve výši 5 882 Kč.
 • Podlahy v bytě br. Šindlera jsou opraveny, v bytě sestry farářky probíhají. Podlaha v presbyterně se posoudí po sundání krytiny (také se odstraní obložení stěn). A podlahu v klubovně též opravíme.
 • Zhotovitel kopie kalicha navrhuje použití původního materiálu (stříbra), což si musíme ujasnit.
 • A v hodině deváté se starší zpěvem písně rozloučili.