Usnesení staršovstva ze dne 11.3.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Hledání kazatele:
  • vydáme opět inzerát na Slovensku.
  • oslovený br. A. Mostecký odmítl.
  • užší skupinka starších vytipovala další kandidáty – M. Zikmund, M. Fér, R. Palacký, R. Špačková, P. Janošík, L. Teca, které oslovíme telefonicky a potom je vyslanci staršovstva osobně navštíví.
 • S. P. Fižová rezignovala z pracovních důvodů na místo presbyterky.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Sborová dovolená – zatím není ve sboru plánována, zřejmě využijeme nabídky sboru z Velkého Meziříčí, který pořádá společnou rodinnou dovolenou v červenci na chatě na Gruni.
 • Sborový zájezd se bude konat 30. 5. 2009 do Litomyšle, Kunvaldu, Mladečské jeskyně a tématem bude odchod bratří z českých zemí do exilu.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Byly pronajaty 2 pokoje v bytě na Husově nám. 6 – na dobu určitou do 31. 8. 2009.
 • Bylo schváleno, že objednáme vyčištění a naladění varhan v kostele.