Usnesení staršovstva ze dne 11.2. a 22.2.2015

 • Staršovstvo se zabývalo přípravou výročního sborové shromáždění 22.3.2015:
  • Staršovstvo bylo seznámeno s aktualizovaným seznamem členů sboru s hlasovacím právem a důvody pro zahrnutí či naopak vyřazení ze seznamu. Bylo přijato usnesení, že „Za člena s hlasovacím právem je považován člen sboru starší 18 let, kterého rodina (manžel, manželka, děti do 26 let) aspoň někdy v uplynulých 3 letech zaplatila salár (pravidelný příspěvek člena církve na její činnost) nebo dala sboru dar.“
  • Staršovstvo revidovalo připravenou zprávu o životě sboru. Revidovaná verze byla schválena na mimořádné schůzi 22. 2.
  • Na mimořádné schůzi byla také schválena účetní uzávěrka za rok 2014, zpráva o hospodaření sboru a rozpočet na rok 2015.

 • Středisko Diakonie – v rámci zapojení dobrovolníků do služby Diakonie bude br. Josef Grendziok ve službě Náruč pořádat obdobu farního kroužku informatiky.
 • Byla realizována oprava osvětlení kříže v kostele. Lustry a svícny potřebují restaurátorský zásah, který by měl být financován zčásti grantem a zčásti veřejnou sbírkou.
 • Probíhá odstraňování reklamovaných závad topení v kostele.
 • Sestra farářka se bude stěhovat do bytu na faře, byt na HN 6 bude pronajat.