Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2019

 • Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a pokračovala schvalováním minulého zápisu, přehledem korespondence a výčtem pastoračních návštěv. Také poděkování staršovstva a modlitební okénko pro nové číslo Zpravodaje se zpravidla řeší na začátku.
 • Následovaly organizační záležitosti. Mezi plánované akce patří půlnoční bohoslužby, k jejichž organizaci nás pozvala SCEAV. Staršovstvo tento záměr podpořilo a nyní je potřeba vyjasnit obsah.
 • Probíhají přípravy na oslavy století sboru. Slavnostní Bohoslužby se budou konat 26. 4. 2020. Přípravný tým pracuje na programu a pozvánkách hostů.
 • V Dessau proběhne 17. mezinárodní partnerská konference a setkání mládeže (od 25.7. do 2.8.2020). Jsme srdečně zváni k účasti na setkání, jehož tématem bude „Dávat a Brát – život v rovnováze“. Cena je 220 EUR (mládež 110 €). Termín přihlášek je do konce ledna 2020.
 • Starší se také ohlíželi za Listopadáním. I když jeho přípravy provázely pochybnosti, bylo hodnoceno kladně, a tak se hlavní organizační úlohy pro příští ročník zhostí sestra farářka.
 • O úklid kostela se stará čínská sestra pod patronací Slezské církve.
 • Starší schválili návrh zkrácení služeb v kanceláři na dva dny v týdnu a to na středu a čtvrtek od 9 – 12 hod. Ve středu bude sloužit sestra pokladní a ve čtvrtek se budou střídat faráři. Také bylo rozhodnuto o zrušení pevné linky na faru, která nebyla využívána.
 • Bratr Janča informoval o chystaném slavnostním otevření střediska Diakonie, jehož se zúčastní faráři i několik presbyterů.
 • V druhé půlce prosince se sejde skupinka k sestavení rozpočtu. Do příští schůze by starší měli podat návrhy, o kterých bude následně rozhodnuto, zda budou zahrnuty do rozpočtu. Zatím vzešel návrh na vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři.
 • Starší se také zabývali stavebními záležitostmi — garáží, která má sice nová vrata, ale zatéká do ní, sklepem na Husově náměstí 6, který zbývá vyklidit, a odsouhlasili rekonstrukci koupelny v bytě bratra faráře. Také podlahy ve farářských bytech a presbyterně budou potřebovat opravu.
 • Podařilo se najít zhotovitele repliky kalicha, který by již brzy měl začít s jeho výrobou.
 • Do Třanovského sálu se vrátily reproduktory k varhanám (nyní bílé) a tamtéž bude pořízen nový bezdrátový mikrofon. Celkem za ozvučení sálu a presbyterny vydáme plánovaných 20 000 Kč.
 • I tato schůze byla zakončena zpěvem písně.