Usnesení staršovstva ze dne 10.9.2008

Personální záležitosti

 • hledání druhého kazatele: na inzerát otištěný na Slovensku v časopise „Posol z Tatier“ zatím nikdo nereagoval. Po sborovém shromáždění bude rozeslán zvací dopis pro letošní vikáře
 • br. Tomáš Novotný žádá o zhodnocení své kazatelské výpomoci – staršovstvo hodnotí jeho výpomoc kladně a rádo využije nabídky br. T. Novotného v této činnosti pokračovat
 • malá nedělní škola se potýká s problémem nedostatku učitelů. Budeme hledat ve sboru dalšího vhodného zájemce pro tuto práci.

Organizační záležitosti

 • 29.11.2008 v 9:00 hod v Olomouci se koná konvent.
 • pokusíme se zavést pravidelné sborové neděle – a to vždy první neděli v měsíci.
 • 5.10.2008 bude sborová neděle s hostem T. Tožičkou, který bude dopoledne kázat, následovat bude společný oběd, a odpoledne ve 13:30 hod bude beseda na téma „O chudobě ve světě“.
 • 2.11.2008 – budou společné bohoslužby s SCEAV v 10:00 hod u příležitosti památky položení základního kamene kostela s odpolední přednáškou s. J. Grollové
 • 7.11. – 9.11.2008 – proběhne Ostravské listopadání – organizuje B. Groll s mládežníky.
 • 7.12.08 – sborová neděle s obědem s odpolední besedou v 13:30 hod na téma „Ostravští bezdomovci“ – br. A. Plachý ml. a br. Šimečka.
 • staršovstvo schválilo pronájem kostela 25.12.08 pro koncert sboru uralských kozáků.
 • v říjnu proběhne brigáda na úklid kostela.

Hospodářské záležitosti

 • proběhla oprava sklepních okýnek v domě č. 4
 • po dlouhých vyřizováních jsme získali do vlastnictví byt na Husově náměstí 6, který bude určen pro druhého kazatele sboru
 • uvolněný byt v domě č. 3 bude pronajat jedinému přihlášenému zájemci