Usnesení staršovstva ze dne 10.3.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Hledání druhého kazatele:
  • v Českém Bratru vyšel inzerát; další osobně oslovení odmítli;
  • letošní vikáři nabídku odmítli, jen dva z nich přijali pozvání k návštěvě Ostravy
  • mezi další možné kandidáty spadají 2 z našeho seniorátu

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • u vchodu do bohoslužebného prostoru bude znovu umístěna krabička, kam je možno házet podněty k přímluvným modlitbách, které kazatel může použít při bohoslužbách
 • Středisko Diakonie žádá o sbírku dětského ošacení. Schváleno, že sběr proběhne ve sboru a středisko si pro ošacení přijede – sbírka probíhá
 • jedna členka sboru nabídla dar ve formě výměny židlí v sále Třanovského; věc je v jednání
 • byl schválena žádost, aby bylo možné v kostele organizovat „Večery chval“ – organizátoři jsou z jiných ostravských sborů
 • 18. 4. se v Šenově koná okrsková presbyterní konference.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • bude opraveno/modernizováno ozvučení v kostele
 • 15.–18. 7. se bude v kostele konat festival Colours of Ostrava, v listopadu pak koncert Spirituálu Kvintet
 • s vikářkou Evou Jelinek bylo projednáno její ubytování po dobu jejího vikariátu – s. Jelinek souhlasí s kombinovaným bydlením se studentkami v bytě, který je určen pro druhého faráře.
 • byl zakoupen dataprojektor s plátnem.
 • bylo schváleno zvýšení nájemného ve všech bytech sborového domu.