Usnesení staršovstva ze dne 10.11.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Sestra vikářka se v rámci vikariátu bude zúčastňovat schůzí staršovstva, bude dostávat zápisy s povinností dodržovat mlčenlivost.
 • Informace z dozorčí rady Diakonie o potvrzení volby nového člena z řad našeho sboru do dozorčí rady – br. Grolla
 • Hledání druhého kazatele – zatím bez dalšího nápadu a vhodného tipu.
 • Synodní rada schválila oceňování dobrovolných pracovníků v církvi formou udělování medaile vděčnosti jako výraz uznání za dlouholetou službu v církvi. Starší tento bod prodiskutovali a pro své rozpaky nad tímto oceňováním rozhodli tuto praxi v našem sboru nezavádět, z toho důvodu, abychom na někoho nezapomněli a tím nezpůsobili rozmrzelost ostatních obětavých a rozbroje v sboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Hostovské neděle:
  • 30.01.2011 – F. Jakob (Speyer)
  • 06.03.2011 – D. Balabán
 • Čas bohoslužeb – na přelomu října a listopadu se čas bohoslužeb několikrát mění a pro nepravidelné účastníky je to zmatek. Současná praxe zůstane zachována, budeme klást ještě větší důraz na ohlašování v ohláškách a Zpravodaji.
 • Příprava volby nového staršovstva: probíhá sbírání jmen kandidátů.
 • Ubrousky k večeři Páně – schválen návrh na zakoupení desinfekčních ubrousků mírně napuštěných alkoholem k utírání kalichu

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Topení v kostele: současné topení je ve velmi špatném stavu. Projednáme se SCEAV návrh na zhotovení nového topení v příštím roce. S. Vlčinská najde firmu, která posoudí vhodnost způsobu vytápění – zda elektrické do přední části lavic, nebo jiné možnosti a cenový odhad.