Aktuality ze schůze staršovstva – září 2003

 • Byli zvoleni konventuálové pro nové čtyřleté období: T. Jelínek, J. Hašková, J. Groll.
  Za náhradníky: P. Moravec, J. Drozdová, J. Jančová.
  Konvent se letos koná 15. 11. 2003 v Opavě.
 • Navrhovali jsme také (pro tento konvent) kandidáty do seniorátního výboru: Z farářů za seniora P. Pivoňku, za prvního náměstka A. Wranu, za druhého náměstka J. Lukáše, za prvního náhradníka V. Kováře, za druhého náhradníka L. Červenku.
  Z laiků do funkce sen. kurátora A. Plachého ml., za náměstka J. Tomáška.
 • Za delegáty do výboru Jeronýmovy Jednoty za náš sbor byli zvoleni: J. Groll, T. Jelínek. Jako náhradník R. Mazur.
 • Starší dále diskutovali, jestli schválí vstupní dialog kazatele a sboru v liturgii při večeři Páně. Pro zařazení hlasovalo 7 starších, 2 se zdrželi hlasování.
 • Byla také otevřena otázka ohledně vysluhování VP dětem.
 • Naši letošní konfirmandé jsou: Soňa Rácová, Karla Michalčáková, Hana Moravcová, Štěpán Ochodek a Šimon Krupa.
 • Za stornování sborového zájezdu kvůli tropickým vedrům zaplatí sbor poplatek ve výši 2.000,- Kč.
 • Od 20.9.2003 bude probíhat fasáda části sborového domu.
 • Během prázdnin také proběhla oprava komínů za 78.000,- Kč.
 • Oprava sklepů pod farou je stále v jednání na stavebním úřadě.