Aktuality ze schůze staršovstva – prosinec 2007

1. Personální

 • Br. Josef Grendziok, pokřtěný při nedělním shromáždění v našem sboru, se krátce představil přítomným presbyterům.
 • Br. f. Wrana informoval o pastoračních návštěvách i návštěvách ve vazební věznici v Ostravě.
 • Hovořil také o předkřestní přípravě žadatelů o křest i souvisejících komplikacích.
 • Bylo schváleno, aby se lednová schůze staršovstva konala 23.1.
 • Na lednové schůzi staršovstvo definitivně rozhodne o kandidatuře Marka Ryšánka na místo kazatele sboru. Pozveme jej, aby vedl rodinné bohoslužby 6. ledna. Staršovstvo si vyžádá stanovisko k této záležitosti od starších, kteří se ze závažných důvodů nebudou moci schůze 23. ledna zúčastnit.

2. Organizační:

 • Bylo schváleno, aby při přípravě výročního sborového shromáždění byl k dispozici na schůzi staršovstva zápis ze shromáždění z minulého roku.

3. Hospodářské:

 • Jednání s SCEAV o hospodářských a finančních záležitostech souvisejících s budoucím případným vlastnictvím kostela se zúčastnili br. f. Wrana a s. kurátorka Hašková za náš sbor a br. f. Szlauer a br. kurátor SCEAV. Jednalo se o těchto záležitostech:
  • Je třeba uzavřít dobrou smlouvu o pojištění.
  • Rozhodování o pořádání koncertů zůstává v kompetenci jednotlivých staršovstev.
  • Bylo dohodnuto, že oba sbory budou odevzdávat 20 % zisku z pronájmů kostela do fondu oprav.
  • Chystá se ozvučení, popř. audiotechnika do Třanovského sálu.