Aktuality ze schůze staršovstva – listopad 2006

1. Personální oblast

  • Hledání druhého faráře: oslovení kandidáti prozatím většinou odmítají. Určitá možnost by byla využít část úvazku seniorátního kazatele pro mládež. Starší se vyjádřili k návštěvě br. f. O. Kováče – na sbor působil tento kandidát velmi vstřícně a sympaticky, starší se však přesto obávají problémů v praktických situacích kvůli jeho postižení.
  • Byl schválen návrh, že biblické hodiny mohou, pokud s tím budou souhlasit, občas vést účastnice kursu pro přípravu ordinovaných presbyterů H. Vlčinská a D. Krupová.

2. Organizační oblast

  • Cyklus Kostel pro všechny bude v příštím roce sestávat většinou z varhanních koncertů.

3. Hospodářská oblast

  • Otevírá se určitá možnost zakoupení bytu v domě Husovo náměstí 6 – kterého bychom využili jako bydlení pro 2. kazatele.
  • První neděle v měsíci bude v ohláškách zmíněno, že: „z výtěžku dnešní sbírky bude hrazeno také vydávání sborového Zpravodaje“.
  • Zajistíme provedení oprav v objektu na Karpatské, nutných ještě letos.