Aktuality z schůze staršovstva – prosinec 2005

1. Personální záležitosti:

 • Staršovstvo bylo informováno o dalších dopisech s. Vránové. Rozesílá je asi na 30 různých e-mailových adres v církvi. Dopisy jsou stále více útočnější a urážlivější. Br. f. Wrana zaslal všem adresátům za sbor omluvný e-mail.
 • Před třemi týdny byli Mazurovi na Karpatské vykradeni. Na sborovém majetku vznikla škoda asi 1.000 Kč (rozbité okno ze zahrady). Škoda na osobním majetku činí asi 17.000 Kč (ukradená videokamera, finance, stravenky…). Br. f. Mazur požádal sbor o finanční výpomoc v těžké životní situaci.Starší schválili dar ve výši 7.700 Kč a bezpečnostní opatření, která by měla podobné situaci v budoucnosti zabránit.
 • Byla vyjádřena spokojenost s prací nových zaměstnankyň sboru – pokladní H. Vlčinské a kostelnice Jany Sabóové.
 • Bylo schváleno, aby se s. Vlčinská jako pokladní zúčastňovala schůzí staršovstva.

2. Organizační záležitosti:

 • Byl podán a schválen návrh, aby na každou schůzi byla vypracována zpráva o dosavadním plnění ročního rozpočtu sboru. Přesný způsob bude určen po konzultaci s účetní.
 • Byli jsme informováni o ekumenické schůzce ostravských kazatelů. Do tradičního lednového týdne modliteb se zapojí 11 ostravských denominací, což je unikátní zřejmě i v rámci celé republiky.
 • V centru OÁZA na Žofínské ulici byla zprovozněna druhá místnost pro bezdomovce, kterou je možno využívat i pro rozhovory s farářem. Br. farář Wrana se po domluvě s ředitelem do této služby zapojí.
 • Pokladna křesťanské služby bude předána pokladní do sborového trezoru a bude započtena do sborového účetnictví.
  Byl schválen návrh, aby velikonoční a vánoční dopis byl více „čtivější“. Organizační informace budou v těchto případech vytištěny na zvláštním papíře, který by se okrajovým členům do dopisu nevkládal.
 • V rámci celkového vedení sboru se staršovstvo věnovalo zamyšlení nad sborovými shromážděními mimo neděli – Nedělní škola, dorost, konfirmační příprava, středoškolská mládež, starší mládež, střední generace, Kavárnička pro seniory, příp. další nové formy setkávání. Tématem se budeme zabývat i na příští schůzi.

3. Hospodářské záležitosti:

 • Ze zadní strany kostela byl ukraden měděný okap. U firmy Ramses byla zajištěna oprava, protože do kostela zatéká. Naši pojistku však nelze uplatnit, protože nejsme vlastníky kostela, ale snad by pojistka šla uplatnit z Úřadu pro zastupování státu, což je „druhý vlastník“ kostela.
 • Byl napsán dopis sboru ve Frýdku-Místku s žádostí o odvod 12.000 Kč do Personálního fondu, které jim v 1996 – 1997 omylem odvedl za svého tehdejšího jáhna br. Mazura vítkovický sbor.
 • Bylo vyhověno žádosti jednoho ze studentů ubytovaných ve studentském bytě a ze sociálních důvodů jsme mu snížili nájem z původních 1.500 Kč na 1.300 Kč do konce školního roku.
 • Pracuje se na zajištění projektů pro generální opravu Razítkárny i na hledání nového nájemce.