Aktuality ze schůze staršovstva – prosinec 2004

  • Staršovstvo jednalo znovu o kandidátce pro volbu budoucího staršovstva. Ta zatím není uzavřena. Kazatelé průběžně oslovují všechny navržené. Někteří se ještě rozhodují.
  • Plánuje se sborová dovolená pro letošní rok. Uvažuje se o středisku v Bystřici pod Hostýnem, ale pobyt tam je finančně nákladný. Proto se budou hledat i levnější možnosti.
  • Br. Mazur vysvětlil staršovstvu situaci, která vznikla v ostravském středisku Diakonie po (zákonem) vynuceném oddělením Speciální školy (Foibé) od ostatních úseků střediska. I tato škola však nadále patří do působnosti současného představenstva, kde tvoří většinu členové našeho sboru (předsedou je P. Moravec, členy R. Pešatová, V. Kuzmič, M. Skotnica a R. Mazur). V této souvislosti staršovstvo schválilo rozdělení dříve poskytnutého daru mezi obě střediska.
  • Na organizační schůzce k lednovému “Křesťanskému týdnu modliteb“ se na naší půdě sešli zástupci 11 denominací.
  • V souvislosti s připravovanou digitalizací televizního vysílání staršovstvo rozhodlo podpořit snahu o získání licence pro kanál věnující se křesťanskému vysílání. Tuto snahu vyvíjejí členové spřátelených církví.
  • Budou pořízeny nové potahy na podušky na židle vále Třanovského. Stávající nejsou pro svou barevnost vhodné.