Aktuality ze schůze staršovstva – prosinec 2003

  • Br. Mazur informoval o přípravě ekumenických „půlnočních“ bohoslužeb (na Štědrý den od 22:00 hod. v našem kostele). Spolupracujeme při ní s baptisty a slezskými evangelíky. Následně bude zúčastněnými zhodnoceno, zda stojí za to založit tradici těchto bohoslužeb.
  • Br. Wrana informoval o průběhu schůze zástupců ostravské ekumény. Mj. došlo k dohodě církví přejmenovat dříve „Alianční týden modliteb“ na „Křesťanský týden modliteb“. Ten proběhne tradičně na začátku ledna.
  • V Olomouci proběhla akce, která byla zároveň seniorátní presbyterní konferencí a setkáním rodin z dětmi. Na téma „Hranice (lidské osobnosti)“ tam přednášela evangelická psycholožka. Účast nebyla velká, jak z našeho sboru, tak z celého seniorátu, ač následně byla akce hodnocena zúčastněnými velmi kladně.