Usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE

Usnesení letošního synodu jsou dostupná na webu www.ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve / Synod / Usnesení synodů.

Kromě přímého náhledu je soubor usnesení včetně příslušných tisků k dispozici ke stažení zde (velkost zipu = 15 MB).

Prosíme, věnujte usnesením pozornost. Slouží nám ve všech rovinách církve, tedy ve sborech, seniorátech i v církvi povšechné.