Hudební neděle | Pěvecký sbor, 5.1.2014

Svítá 480 Vstup

Svítá 228 Modlitba

Svítá 481 Mezizpěv

Svítá 483 Přijímání

Svítá 280 Přijď království tvé

Svítá 484 Závěr

Postludium J. S. Bach, Dvojhlasá invence č. 4

video: Josef Grendziok
Vřele doporučujeme kvalitu HD!