Timeline

1229

první zmínka o vsi Ostrawa v listině papeže Řehoře IX (dnešní Slezská Ostrava)

1267

první zmínka o městečku (Moravská) Ostrava v závěti olomouckého biskupa Bruna

1444

1444

husité v Ostravě

1556

první kostel evangelicko-augsburského vyznání na Slezské Ostravě

1781

vydání Tolerančního patentu, v Ostravě se za evangelíka nepřihlásil nikdo

1838

první zmínka od Tolerančního patentu o evangelících v Ostravě

1855

v Ostravě je už 200 evangelíků

1857

první evangelický hřbitov

1862

1862

první kostel (na pozemku hřbitova)

1863

v Ostravě je už 500 evangelíků

1875

v Ostravě je už 1500 evangelíků

1875

Ostrava byla prohlášena samostatným sborem

1901

1901

stavba fary

1905-1907

1905-1907

stavba kostela

1918

reorganizace evangelických církví (vznik Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické augsburského vyznání)