Letní tábor pro děti 2005 – Hurá za Pavlem!

Tímto zvoláním nás lákal letošní tábor našeho sboru. A my šli: Dvacet tři dětí a dvanáct nás již trošku odrostlejších.
Rána jsme začínali zpívaným budíčkem (dá-li se tomu rannímu vyluzování zvuků z úst vedoucích a instruktorů vůbec říkat zpěv:-). Následovala rozcvička, chutná snídaně, nástup s vyvěšováním vlajky, čtením verše dne a dalšími body.
Potom dopoledne nás čekala trocha práce při službách, svačina, biblický program (povídání o tom úseku Pavlovy cesty, kde jsme zrovna byli, písničky a hry), učení se dovednostem, tzv. „stopám“ (ty byly čtyři – zdravověda, přežití, uzly a šifry) a skvělý oběd.
Po něm jsme zažívali odpolední klid, který každý trávil po svém – spánkem, bavením se, hraním si, batikováním brašniček – památky z tohoto tábora… Jeho konec byl potom ve znamení získávání odměn za různé dovednosti, nejen za ty čtyři dříve zmíněné, ale i za mnohé další – přihrávky s balónem, skákání přes švihadlo, stojka, pohádkové bingo, biblický zeměpis…
Pak jsme zase papali, abychom se posilnili pro velkou táborovou hru, po níž byla buď chvíle volna (třeba pro fotbálek) anebo přímo již večeře (opět výborná). Na závěr dne pak přišel nástup se spouštěním vlajky a večerní program – mladší poslouchali večerníček a šli spát, starší hráli hry a šli spát až hodinu po mladších.
Spalo se opět v indiánských stanech tee-pee. Každá ze čtyř družin (Efezští, Malťané, Korintští, Římané) obývala spolu se svým instruktorem jeden stan a zbytek osazenstva tábora spal v posledním pátém tee-pee, příp. ve stanu s podsadou. Provázelo nás většinou ne zcela teplé ani suché počasí, avšak i přesto panovala dobrá nálada. Zvládli jsme noční hru, výlet i běžné denní programy.
Doufám, že se všem dětem tábor líbil a že na něj příští rok pojedou znovu. A snad i další děti. Určitě za to stojí. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jej zúčastnili – jak dětem, tak hlavně vedoucím, instruktorům, kuchařům, klukům pro pomoc s dřevem – za krásnou atmosféru a pohodový chod tábora a samozřejmě velký dík patří i našemu sboru, že tábor každý rok podporuje.
Lenka Juřenová