Společný verš 2016

spolecnyvers2016Pomoc přichází od Hospodina. Žalm 121,2a

Na našich letošních novoročních verších je obrázek záchranného

kruhu nad vodou a u něj je napsáno: Pomoc přichází od Hospodina. Tento výrok je první polovinou druhého verše z žalmu 121, který celý doslova zní: Má pomoc je od Hospodina, Stvořitele nebe i země.

Nedávno mi byl na katedře přidělen nový počítač. Je to milé a vážím si toho. A novou elektronikou jsem vždy nadšen. Má to však i své stinné stránky: Na nový počítač je potřeba si zvyknout a hlavně: znovu nainstalovat všechny potřebné programy.

A tak jsem i já musel toto martyrium podstoupit. A když jsem instaloval jeden hudební program, který nutně k práci potřebuji, tak jsem stále narážel na problém – vždycky, když jsem v něm něco vytvořil a chtěl to uložit, tak se ozval takový ten zvuk, který hrozně nesnáším a který oznamuje chybovou hlášku. Po té vždy vyskočí na obrazovce nějaké podivné oznámení, kterému stejně většinou nerozumím. A tak jsem se s tím trápil a vztekal se – a až když se to opakovalo asi pošesté, tak jsem si přečetl znovu a pečlivě návod – a zjistil jsem, že tím, že jsem ho předtím četl nedbale, tak jsem se při instalaci dopouštěl stále stejné hloupé chyby.

A musel jsem si tak znovu pokorně a kajícně uvědomit, jak je užitečné, když má člověk používat nějaký program nebo výrobek, se pečlivě věnovat pokynům výrobce. A když vznikne nějaký problém, tak se obrátit k tomu, kdo dotyčné věci nejlépe rozumí – na toho, kdo ji vytvořil.

Některé velké firmy mají dokonce adresu nebo telefonní číslo, kam se  můžete se svým problémem obrátit a oni vám ho vyřeší.

A stejně tomu je i v našem životě. Když chceme mít co nejméně problémů nebo potřebujeme pomoc, tak je nejlépe se obrátit k Tomu, kdo tento svět stvořil. Protože On ví nejlépe, jak tu má vše fungovat.

Ať už to bude znamenat, že si přečteme pečlivě Jeho pokyny v Bibli, nebo se na Něj obrátíme přímo v modlitbě.

Protože, jak říká náš verš, ta skutečná pomoc přichází od Toho, kdo vytvořil nebe a zemi.

Tomáš Novotný
(silvestrovské bohoslužby, 31.12.2015)