Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2003

Akce s tímto názvem je v rámci naší církve pro mládež zdaleka největší. Koná se vždy v nějakém obřím kulturním domě. Letos se o víkendu 3. – 5. 10. sjelo na Vsetín asi 750 mládežníků z celé republiky. Z našeho sboru se akce zúčastnilo celkem 14 osob ze středoškolské i starší mládeže. Na programu se podíleli i oba kazatelé našeho sboru (br. Wrana jako vedoucí jednoho z programů, br. Mazur jako člen Celocírkevního odboru pro mládež, který celou akci připravuje a vede). Sjezd začal v pátek společným večerním programem o Emanueli Chmelíkovi, výrazné osobnosti českých evangelických dějin. Podobnost génia jeho postavy s osobností Járy Cimrmanna asi nebyla náhodná :-). V sobotu v průběhu dne proběhly celkem 3 programové bloky. V rámci každého z nich si účastníci Sjezdu mohli vybrat až ze 7 alternativních programů (přednášky, diskuse, různé „dílny“, sport, kino…). S velkým a kladným ohlasem byl např. v místním kině promítán film Odvrácená tvář neděle. Většina těchto programů nějak souvisela s ústředním tématem sjezdu „Homo christianus“ a nějakým způsobem tak řešila problematiku identity křesťana v dnešním světě: Kdo to je? Jak se jím člověk stává? Čím se odlišuje od jiných?…Večer pak proběhly dva velké koncerty: varhanní v kostele a skupiny Zuzany Navarové v kulturním domě. Nedělní bohoslužby proběhly ve dvou místních evangelických kostelích (Dolní a Horní sbor).
rom