Schůze staršovstva 28.7.2021

  • Na začátku se starší seznámili se sestrou Brtníkovou, která byla v červenci pokřtěna Pavlem Šindlerem.
  • Na schůzi byli přítomni také zástupci Seniorátního výboru: Noemi Batlová, Pavel Prejda a Jan Lukáš.
  • Hlavním bodem programu byla situace ve sboru, k níž se jednotliví presbyteři vyjadřovali. Obecně lze říct, že vedení sboru nebylo připraveno na nezvolení Pavla Šindlera, není jednotné v hodnocení situace a nebylo s to se domluvit, kdo bude dělat jeho práci. Navíc z některých služeb odstoupila Jana Grollová z důvodu stěhování, Hanka Vlčinská je dlouhodobě na ošetřovném a Jana Krejčí na nemocenské.
  • Padaly i návrhy na rezignaci celého staršovstva. V čem se starší shodli, je uspořádat na podzim sborové shromáždění, které by vyřešilo otázku počtu farářských úvazků. O termínu se rozhodne v září. Také správa majetku bude zřejmě téma, kterým se sbor bude muset více zabývat.