Sborový verš 2018 (a všechny minulé)

Letošním sborovým veršem je:

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13

Společným veršem (na druhé straně záložky, u každého stejným), je:

Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11

Sborový verš 2017:

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32

Společným veršem (na druhé straně záložky, u každého stejným), je:

Ne jenom chlebem je člověk živ. (Mt 4,4)

20170101_003147

Sborový verš 2016:

vers2016

Sborový verš 2015:

verse2015

Sborový verš 2014:

Všechny minulé verše: