Společný verš 2020 (a všechny minulé)

Společný verš 2020:
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Jr 29,13

Sborový verš 2019:
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5,6)
Společný verš:
V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19Sborový verš 2018: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13
Společný verš: Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11

Sborový verš 2017: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32
Společný verš: Ne jenom chlebem je člověk živ. (Mt 4,4)

20170101_003147

Sborový verš 2016:

vers2016

Sborový verš 2015:

verse2015

Sborový verš 2014:

Všechny minulé verše: