Sborový kantor Samuel Mach

Ov2ejHPot9d0AMd631II63jP3LuJtsnWH_9Ob7449SF3f9lReOh7zvxzAsO1RXrXyoEJ0goO5VbMzqBTiFY1vg-IwREarg2izwq79yITxp9yWCGUUp1y7KPQfCid0IKrSGcoO8bKrQxiVkum7UYzgRaF22N0tz0iB1rw4ZbaL37bXrHv9H2jEocpFM99U0GsgDJcbawbf0K-ZgRmwQCamX9Kvng5gyXzFeG8xOM4HOoiqYQuOmfZeq9m-YYAmIJ38WUgCsHjo4wbdL2zH4GW35eg40azY0IPM3d1mTyD1kXWCQJR8kr9A9nQ0_vuqQ13PkKF2ikYTOiEGZRNpMJ37GfEAoTM-tasMcGIJYPNjUBipiAkN2OGdpP3hkvlaThYM6G2pYVYlXfUVYTV5u7bHmzPdwWhaTrAufScLuQn5LRWRGZldROwvOgBFk9up-pcbjaCEU9nqAFK9t8ART_KwR3HpMqlAuasmWCABPahD3ofq3ALriS53qQDZRFmGV5kEGKiP2b4WGGmfXuf-nZZmWMykYVCiXGQrHfLtQj612c2TsVNTyHdCf0daUS7pkl86L055tYquuBatf0jhvzSRtFX98OUKd5LZMUyBCrqW9pBrt1dT2dOGQ=w781-h648-no (780×647)Způsobů, jakým víra nalézá své vyjádření je mnoho. Ale jeden z hlavních je v hudbě a zpěvu. Naše církev dbá o to, aby tomuto vyjádření víry byla věnována náležitá pozornost. Proto máme i Pravidla pro povolávání kantorů Českobratrské církve evangelické.

Na jejich základě staršovstvo našeho sboru 9. dubna 2017 povolalo do služby sborového kantora. Je jím Samuel Mach, jenž získal Osvědčení o způsobilosti ke službě kantora po absolvování Semináře církevní hudby evangelické akademie.

Samuel Mach

Jeho služba je radostná i náročná zároveň. K úkolům kantora patři zejména tyto úkoly:

  • organizačně zajišťovat hudební stránku bohoslužeb, zejména zajistit doprovod bohoslužebného zpěvu ve spolupráci s dalšími varhaníky, instrumentalisty a zpěváky
  • vést pěvecký sbor
  • podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb
  • připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru
  • dbát o kvalitu různých forem církevní hudby a zpěvu ve sboru
  • vyhledávat členy sboru s hudebním nadáním, zapojovat je do hudebního dění ve sboru
  • zajišťovat dobrý stav sborových hudebních nástrojů.

Staršovstvo se za sbor zavázalo bratra kantora v jeho práci podporovat.

Odkazy: