Sbírka pro partnerskou konferenci 2016

partnershipStále probíhá sbírka na 16. Mezinárodní konferenci partnerských sborů, která se bude konat v Ostravě v létě roku 2016. Ke konci října máme na účtu celkem 22.533,- korun. Všem dárcům a pravidelným přispěvatelům děkujeme.

Přispět můžete i vy a to několikerým způsobem:

  • v neděli do pokladničky, která je k tomu určená,
  • svůj dar můžete také předat osobně pokladní, sestře Vlčinské,
  • můžete bankovním převodem zaslat jednorázově svůj dar na č.ú. 230 036 556/2010 (variabilní symbol 11111)
  • a nebo můžete trvalým příkazem posílat pravidelně menší částku.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob příspěvku nebo daru, děkujeme.