S čím vám můžeme pomoci?

Českobratrská církev evangelická přináší i v nouzové době naději, že Boží láska je mocnější než cokoliv jiného.

I v čase krizí vychází naše naděje z biblického svědectví o Boží lásce ke každému z nás. Opíráme se o společenství lidí, čerpáme naději i ze vzájemné pomoci jedni druhým. Chceme reflektovat navzájem své potřeby a společně s Boží pomocí to zvládneme. Nikdo v této situaci není sám, nikdo nemusí být opuštěný a vystrašený. Chceme k víře a lásce vnášet do společnosti naději, která nás přesahuje.

I když je společenství základním kamenem naší víry, vnímáme potřebu být ohleduplní a nikoho neohrozit. Většina naších setkání probíhá skrze videokonferenci ZOOM, nedělní bohoslužby jsou přenášený živě na našem YouTube kanále. Týdně rozesíláme sborový newsletter eZpravodaj.

Konkrétní pomoc

  • K velké většině online přenosů je možné se připojovat (zmíněné ZOOM a Youtube). Zapojte se i vy.
  • Farář a farářka a další členové sboru nabízejí i dnes duchovní oporu, podporu, pastoraci – pokud nestíhají kapacitně či nemohou poskytnout odbornou pomoc, rádi Vás navedou na další služby. Obracet se můžete na kontakty uvedené zde.
  • V nemocnicích působí řada kaplanů a kaplanek, se kterými je možné se zde spojit.
  • Nadále probíhají dle možností aktivity sborového života – návštěvy nemocných, umírajících, příprava pohřbů, pastorační rozhovory, pokračuje příprava svateb či křtů.
  • Pomoc lidem v nouzi a krizové linky poskytuje Diakonie ČCE – sociální a zdravotní organizace zřízená církví.
  • Lze využít Krizovou linku SOS Centra Diakonie.
  • Můžete brát naději z úvah, písní i podcastů, které naše církev vydává. Můžete se připojit k modlitbám, které každý týden naše církev připravuje.
  • Rozcestník s materiály pro děti, na hraná CD duchovní hudby, písně ze zpěvníků a mnoho dalšího naleznete zde