Pověření staršovstva 11.6.2017

Staršovstvo sboru, zvolené letošním sborovým shromážděním, bylo během nedělních bohoslužeb pověřeno k úřadu seniorem Markem Zikmundem.