Podporujeme

Kromě vlastních sborových aktivit každoročně podporujeme další jednotlivce a organizace v jejich činnostech:

V církvi:

Navenek:

Mimořádné sbírky a dary v 2019 roce:

Mimořádné sbírky v 2018 roce:

Mimořádné sbírky v 2017 roce:

Detailní informace o výši darů se dozvíte na výročních sborových shromážděních nebo na požádání u pokladní sboru.
Děkujeme za vaše dary a příspěvky. Věříme, že to má smysl a že si to Pán Bůh použije k dobrému.