Konference v Hartfordu – sobota 3.8.2013

Popsat předposlední den na partnerské konference je dřina (nemluvně už o jeho organizací!). Den se zda mit aspoň 28 hodin.
Poslední pobožnost vedla mládež. Začali bubnováním a zpíváním písně Siyahamba.
image


Při čtení biblického příběhu o hradbách z Jericha hráli zároveň pantomimu. Pak byla hlavní část – zamyšlení, samozřejmě jiné než kázání dospělých. Byl to velmi silný zážitek. Tak silný, že koordinátoři a faráři během svého setkání odpoledne, když přemýšleli nad slovy poslání z konference, se usnesli, že zapojí slova této pobožnosti do poslání.
image
image
image
Mládež uzavřela pobožnost přímluvnymi modlitbami.
Pak jsme měli povinnou přestávku na kafé/čaj.
Pote jsme se setkali v diskuzních skupinách. Diskuze také pokračovaly během evaluaci konference, už ale ve skupinach podle sboru. Na otázku co si odneseme z konference zazněly různé odpovědi: nové písně, odvahu učit nové písně ve sborech, kilogramy, nová přátelství. V této konferenci jsme ocenili mimo jiné její hladký průběh, málo výkladů, čas stravený s hostiteli a výlet.
image
image
image
image
image
Před lunchem jsme ještě vyslechli koncert Nzinga’s Daughters. Kromě hudby jsme vyslechly v zajímavý způsob dějiny otroctví v USA.
image
image
Po lunchi s dezertem koordinátoři a faráři se setkali a debatovali (mimo jiné všichni jsme ocenili krásu loga letošní konference a proto jsme se rozhodli, že od této doby bude toto logo našim oficiálním i pro další konference), všichni ostatni připravovali zábavní program pro večer.
image
Večeři jsme měli v čiště americkém stylu: hamburgery a hot dogy.
image
Od 18 začínala důležitá část konference. Nejdřív koordinátoři a faráři podepisovali Bible, pak Jarmila a Ewa oficialně pozvaly do Ostravy na partnerskou konferenci v 2016 a na konec jsme předali dár pro sbor Hartfordu.
image
image
image
A pak následovaly skeče!
Speyer:
image
image
Dessau:
image
Purley:
image
image
Ostrava:
image
image
Hartford:
image
image
Mládež:
image
image
Ostatní fotky:
image
image