15. Mezinárodní konference partnerských sborů Hartford 2013

Vyvrcholením našich partnerských vztahů se sbory v zahraničí jsou konference, ke kterým jsme každé tři roky zváni.Tentokrát připravují konferenci naši přátelé v Hartfordu (USA).
Uskuteční se v termínu od 27.7 do 4.8.2013 a téma zní:
Hlahol Hospodinu celá země – oslava Boha hudbou /objevování různých hudebních tradic (Make a Joyful Noise – The Workship of God Through Music / exploring a variety of musical traditions).
Nenechte si ujít příležitost ke společnému sdílení se v mezinárodním společenství křesťanů a k rozhovorům. Naši přátelé v Hartfordu budou velmi rádi, když i z ostravského sboru přijede skupinka hostů. Další informace o připravované konferenci vám poskytne sestra Jarmila Grollová.