Opékání na farní zahradě | 9.9.2016

Opekani3V pátek od 18 hodin se bude konát opékání na farní zahradě s naším novým farářem Pavlem Šindlerem, jeho rodinou a také s praktikantem – studentem bohosloví, Janem Lavickým, kterého máme čest během září hostit v našem sboru.
Přijďte se seznámit!