Ohlédnutí za vánoční dílnou

Naše milé spolusestry a spolubratři,

Chtěli bychom poděkovat vám všem,kteří jste se jakkoliv zapojili do vánoční ho tvoření.
Jsme vděčni za pomoc těm, kdo přispěli jakoukoliv surovinou či materiálem, abychom mohli vytvořit výrobky, jsme vděčni všem dětem, ženám i mužům, kteří přišli tvořit, a jsme vděčni i vám všem, kteří jste zakoupením výrobků podpořili akci Vánoční balíčky pro seniory v našem sboru.

Máme radost z toho,že se snad podařilo uskutečnit hlavní myšlenku této akce, a to že můžeme v našem sboru spolupracovat napříč generacemi , spolu něco vytvářet, všimnout si lidí,kteří patři do našeho společenství, i těch kteří se již třeba nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb a také tím snad někomu udělat radost.

Věříme,že se spolupráce bude dařit i nadále a budeme rádi za vaše nápady či podněty pro příště.

Ester P. a Pavla M.